> Przetargi 2018
[UNIEWAŻNIONO] „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”- Wykonanie infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej
2018-05-10 12:40:32
Data publikacji ogłoszenia: 10.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 556044-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.14.2018.DW TERMINY:Składanie ofert: do 18.05.2018 r. do godz. 10:00Otwarcie ofert: 18.05.2018 r. o godz. 10:30  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”- Wykonanie infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej
2018-04-25 14:40:17
Data publikacji ogłoszenia: 25.04.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 550533-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.11.2018.DW TERMINY:Składanie ofert: do 08.05.2018 r. do godz. 10:00Otwarcie ofert: 08.05.2018 r. o godz. 10:30  [UNIE  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody w miejscowościach Broniszów i Glinik”
2018-04-19 14:17:07
Data publikacji ogłoszenia: 19.04.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 547906-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.10.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 10.05.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 10.05.2018 r. o godz. 12:00 Zamawiający t  ...więcej

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” – wykonanie ocieplenia oraz izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim
2018-04-17 14:54:11
Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 546573-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.9.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 04.05.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 04.05.2018 r. o godz. 12:00  ...więcej

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w kwocie 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie”
2018-04-17 09:37:47
Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 074-164691Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.8.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 29.05.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 29.05.2018 r. o godz. 12:00  ...więcej

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6.900.000 zł (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”
2018-03-30 22:13:20
Data publikacji ogłoszenia: 30.03.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 064-142577Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.5.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 15.05.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 15.05.2018 r. o godz. 12:00  ...więcej

Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie
2018-03-21 14:42:16
Data publikacji ogłoszenia: 21.03.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 534408-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.7.2018  TERMINY:Składanie ofert: do 10.04.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 10.04.2018 r. o godz. 12:00  ...więcej

„Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego nr 259 w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby SOR”
2018-03-13 15:12:17
Data publikacji ogłoszenia: 13.03.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 530620-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.6.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 28.03.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 28.03.2018 r. o godz. 12:00 Zamawiający tj  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie”
2018-02-09 13:40:15
[UNIEWAŻNIONO 13-03-2018 r.] Data publikacji ogłoszenia: 09.02.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 516564-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.4.2018 TERMINY:UWAGA!!! Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 7 marca 20  ...więcej

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
2018-02-02 14:54:17
(Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim) Data publikacji ogłoszenia: 02.02.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 513067-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.3.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 20  ...więcej

„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”- Wdrożenie e- usług oraz Wykonanie infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej
2018-01-19 13:22:09
Data publikacji ogłoszenia: 19.01.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 507704-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2018.DW TERMINY: Składanie ofert: do 31.01.2018 r. do godz. 10:00Otwarcie ofert: 31.01.2018 r. o godz. 10:30   ...więcej

Dostawa materiałów drogowych w 2018
2018-01-18 12:20:50
Data publikacji ogłoszenia: 18.01.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 507237-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.1.2018.GP TERMINY: Składanie ofert: do 30.01.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 30.01.2018 r. o godz. 12:00   ...więcej

Pokazano 21 - 32 z 32
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl