> Przetargi 2020
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim (osiedle Podliwek)
2020-09-15 13:59:28
Data publikacji ogłoszenia: 15.09.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 585410-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.11.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 30.09.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 30.09.2020 r. o godz. 12:00  ...więcej

Przebudowa drogi Nawsie Kąt k. Świerad
2020-08-27 13:27:39
Data publikacji ogłoszenia: 27.08.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 578650-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.10.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 11.09.2020 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 11.09.2020 r. o godz. 12:30  ...więcej

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim"
2020-08-26 14:58:16
Data publikacji ogłoszenia: 26.08.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 578265-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.6.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 03.09.2020 r. do godz. 11:00Otwarcie ofert: 03.09.2020 r. o godz. 11:30  ...więcej

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
2020-08-14 14:44:14
Data publikacji ogłoszenia: 14.08.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 574937-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.5.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 24.08.2020 r. do godz. 11:00Otwarcie ofert: 24.08.2020 r. o godz. 11:30  ...więcej

(UNIEWAŻNIONO) Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
2020-08-05 14:02:40
Data publikacji ogłoszenia: 05.08.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 569977-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.4.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 13.08.2020 r. do godz. 11:00Otwarcie ofert: 13.08.2020 r. o godz. 11:30  ...więcej

Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie
2020-08-04 14:44:00
Data publikacji ogłoszenia: 04.08.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 569638-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.3.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 12.08.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 12.08.2020 r. o godz. 12:00  ...więcej

(UNIEWAŻNIONO) Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
2020-07-24 15:05:43
Data publikacji ogłoszenia: 24.07.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 566333-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.2.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 04.08.2020 r. do godz. 11:00Otwarcie ofert: 04.08.2020 r. o godz. 11:30  ...więcej

(UNIEWAŻNIONO) Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie
2020-07-23 15:05:04
Data publikacji ogłoszenia: 23.07.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 565849-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.1.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 31.07.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 31.07.2020 r. o godz. 12:00  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik - Zapole oraz budowa ujęcia wody BR-2 wraz z siecią wodociągową i instalacją elektryczną w miejscowości Broniszów
2020-07-23 11:41:20
Data publikacji ogłoszenia: 23.07.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 565589-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.9.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 07.08.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 07.08.2020 r. o godz. 12:00  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza V przetarg nieograniczony / licytację/ na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie
2020-07-20 08:27:58
  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik - Zapole oraz budowa ujęcia wody BR-2 wraz z siecią wodociągową i instalacją elektryczną w miejscowości Broniszów
2020-06-23 13:46:38
Data publikacji ogłoszenia: 23.06.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 547522-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.7.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 08.07.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 08.07.2020 r. o godz. 12:00  ...więcej

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
2020-06-19 13:59:35
Data publikacji ogłoszenia: 19.06.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 552601-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.8.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 06.07.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 06.07.2020 r. o godz. 12:00  ...więcej

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 47,58 m2, znajdującego się w budynku nr 611 w Brzezinach i lokalu użytkowego nr 260 położonego w Wielopolu Skrzyńskim o powierzchni 93,37 m2 stanowiącego własność Gminy Wielopole Skrzyńskie z przeznaczeniem na działalność usługową.
2020-06-08 08:42:58
  ...więcej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2020-04-01 12:34:56
Data publikacji ogłoszenia: 01.04.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 528347-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.6.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 15.04.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 15.04.2020 r. o godz. 12:00 Ze względ  ...więcej

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
2020-03-13 12:25:08
Data publikacji ogłoszenia: 13.03.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 523379-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.5.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 31.03.2020 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 31.03.2020 r. o godz. 12:30 Ze względ&oacu  ...więcej

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w kwocie 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie”
2020-03-03 10:23:53
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 27.02.2020 r. Data publikacji ogłoszenia: 03.03.2020 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2020/S 044-104234 (104234-2020-PL)Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.4.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 06.04  ...więcej

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
2020-02-25 11:00:58
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 20.02.2020 r. Data publikacji ogłoszenia: 25.02.2020 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2020/S 039-092456Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 30.03.2020 r. do godz.  ...więcej

„Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Broniszów - etap II”
2020-02-17 14:36:24
Data publikacji ogłoszenia: 17.02.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 513406-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.3.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 05.03.2020 r. do godz. 11:45.Otwarcie ofert: 05.03.2020 r. o godz. 12:00.  ...więcej

Dostawa materiałów drogowych w 2020 roku
2020-01-16 14:36:40
Data publikacji ogłoszenia: 16.01.2020 r., nr ogłoszenia BZP: 503560-N-2020Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.1.2020 TERMINY:Składanie ofert: do 28.01.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 28.01.2020 r. o godz. 12:00  ...więcej

Pokazano 1 - 19 z 19

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl