Obwieszczenia
Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wydaniu decyzji obejmującej budowę ujęcia wody Br-2 wraz z siecią wodociągową i instalacją elektryczną – na działkach o nr ewid.: 756/3, 757, 758, 764, 766, 767/3 położonych w m. Broniszów, gm. Wielopole Skrzyńskie
2019-12-23 10:16:09
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Glinik – Łysa Góra – Jamszcze w 0+000 – 1 + 300 na dz. ew. 1803/1, 1875, 1775, 1737 w m. Glinik”.
2019-10-11 12:17:45
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Glinik – Łysa Góra – Jamszcze w 0+000 – 1 + 300 na dz. ew. 1803/1, 1875, 1775, 1737 w m. Glinik”.
2019-10-11 12:09:48
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.
2019-09-03 09:52:28
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Glinik – Łysa Góra – Jamszcze w 0+000 – 1 + 300 na dz. ew. 1803/1, 1875, 1775, 1737 w m. Glinik”.
2019-09-02 14:41:54
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sedziszowskiego o wydaniu decyzji nr 3/2019/ZRID z dnia 23.07.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmująca: Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107714R Wielopole Skrzyńskie - Granice (w km 0+870,00 do około 1+522,00) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu
2019-07-25 14:51:21
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi Glinik - Łysa Góra - Jamszcze w 0+000 - 1 + 300 na dz. ew. 1803/1, 1875, 1775, 1737 w m. Glinik".
2019-07-24 08:50:03
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi Glinik - Łysa Góra - Jamszcze w 0+000 - 1 + 300 na dz. ew. 1803/1, 1875, 1775, 1737 w m. Glinik", gmina Wielopole Skrzyńskie
2019-07-15 09:28:06
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi Glinik - Łysa Góra - Jamszcze w 0+000 - 1 + 300 na dz. ew. 1803/1, 1875, 1775, 1737 w m. Glinik", gmina Wielopole Skrzyńskie.
2019-07-15 08:53:23
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 107714R Wielopole Skrzyńskie - Granice wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu"
2019-07-01 18:31:44
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH 180053
2019-06-07 14:13:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2019 r. dot. inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów Dół - Lasek"
2019-05-21 11:10:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego zezwalającej Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów Dół - Lasek".
2019-03-22 10:29:16
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wydaniu decyzji nr 72/2019 dla inwestycji pn:. "Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie, km 4+830"
2019-02-12 14:53:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053
2018-10-31 10:29:25
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: "Przebudowa DW Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku w km 31+773-32+769 strona lewa oraz na odcinku w km 31+917-32+200 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Glinik"
2018-10-24 08:42:24
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej odprowadzającej oczyszczone ścieki socjalno - bytowe z przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 1172 w Brzezinach.
2018-10-18 09:53:38
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107744 R Brzeziny Pogwizdów w km 0+000-1+400 wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-10-11 14:28:27
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702 R Broniszów Dół - Lasek w km 0+000-3+100
2018-10-08 08:19:32
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107733 Wielopole Skrzyńskie - Sośnice - Jaszczurowa w km 2+490,24 - 4+400 wraz z zniezbędną infrastrutkurą"
2018-10-08 08:14:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 94
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl