Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, przysiółek Postronie
2023-09-01 08:06:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o zebraniu całokształtu materiału dowodowego oraz o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn:. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej” na działce 3117 w m. Brzeziny
2023-08-14 12:37:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego” przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. gr. 3817/1, 3817/2, 3827, 3826/4, 3825/1, 3823, 3993, 3861/2, 3822, 3857/1, 3867, 3866/2, 2288/3, 3817/3, 4042/22 położonych w miejscowości Nawsie
2023-08-07 14:17:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa turbiny wiatrowej do 10KW wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewid. 2995/1 położonej w miejscowości Glinik.
2023-08-04 08:26:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. gr. 2004, 2009, 2014/12, 2014/6, 2014/7, 2014/10, 2016, 2017/2, 2018, 2019/1, 2019/2, 2020, 2023, 2105, 2101, 2024, 2026, 2022/5, 1674/1, 1651/3, 1652, 1628/2, 1391, 1408, 1377 w miejscowości Broniszów
2023-08-03 09:21:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej" przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. gr. 616/1, 616/3, 616/11, 1165/6, 1165/7, 1171/3, 1171/4, 1172/3, 1172/4, 1175/3, 1175/4, 1176/3, 1176/4, 1177/2, 1178, 1296/2, 1320/1, 1320/2, 1321/1, 1321/2, 1323/3, 1323/4, 1324/1, 1324/2, 1325/1, 1326/3, 1327/1, 1328/1, 1329/3, 1340/5, 1340/6, 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1350, 1356/4, 1358, 1364/7, 1364/9 w miejscowości Broniszów
2023-07-19 13:01:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o zebraniu całokształtu materiału dowodowego oraz o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn:. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej” na działce 3117 w m. Brzeziny
2023-07-12 15:33:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa turbiny wiatrowej do 10kW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. gr. 2995/1 w miejscowości Glinik
2023-06-27 08:02:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa turbiny wiatrowej do 10kW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. gr. 756/3 w miejscowości Broniszów
2023-06-27 07:56:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Broniszów”
2023-06-02 09:54:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107734R Brzeziny-Rędziny od km 0+000 do km około 1+770 w m. Brzeziny wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci”
2023-05-23 11:25:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa telefonii komórkowej PLAY” w miejscowości Brzeziny.
2023-05-23 11:17:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik”
2023-05-08 09:30:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawsie”
2023-05-08 09:00:28
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 25.01.2023r. Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1337 R Sędziszów Młp-Bystrzyca-Wielopole Skrzyńskie, polegająca na budowie chodnika w km 18+815.00 - 19+084.50 w m.Nawsie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".
2023-01-26 12:21:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107704R Broniszów – Zapole od km 0+000 do km około 2+500 w miejscowości Broniszów wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci”
2023-01-11 08:08:41
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2022 r.
2022-12-28 08:38:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawsie”
2022-12-27 13:01:52
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik”
2022-12-27 10:14:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Broniszów”
2022-12-23 11:44:50
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 138
następne