Obwieszczenia
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2019 r. dot. inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów Dół - Lasek"
2019-05-20 11:10:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego zezwalającej Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów Dół - Lasek".
2019-03-22 10:29:16
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wydaniu decyzji nr 72/2019 dla inwestycji pn:. "Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie, km 4+830"
2019-02-12 14:53:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053
2018-10-31 10:29:25
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: "Przebudowa DW Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku w km 31+773-32+769 strona lewa oraz na odcinku w km 31+917-32+200 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Glinik"
2018-10-24 08:42:24
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej odprowadzającej oczyszczone ścieki socjalno - bytowe z przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 1172 w Brzezinach.
2018-10-18 09:53:38
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107744 R Brzeziny Pogwizdów w km 0+000-1+400 wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-10-11 14:28:27
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702 R Broniszów Dół - Lasek w km 0+000-3+100
2018-10-08 08:19:32
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107733 Wielopole Skrzyńskie - Sośnice - Jaszczurowa w km 2+490,24 - 4+400 wraz z zniezbędną infrastrutkurą"
2018-10-08 08:14:03
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 107721 R Wielopole Skrz. - - Konice - Rzeki ( w km 0+000-1+000) wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-09-14 14:36:15
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107744R Brzeziny - Pogwizdów (w km 0+000,00 - 1+400,00) wraz z niezbędną infrastrukturą"
2018-08-08 11:02:45
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole Skrz. - Sośnice - Jaszczurowa (w km 2+490,24 - 4+400,00) wraz z niezbędną infrastrukturą"
2018-08-08 10:59:29
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów Dół - Lasek w km 0+000,00 - 3+100,00"
2018-08-08 08:48:18
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odnośnie postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Rejonie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
2018-07-30 12:01:45
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dycyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107721 R Wielopole Skrz. - Konice - Rzeki w km 0+000-1+000 wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-07-25 15:29:44
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonania klasyfikacji gleboznawczej w związku ze zmianą sposobu użytkowania działek położonych w Gliniku
2018-07-20 11:00:58
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonania klasyfikacji gleboznawczej w związku ze zmianą sposobu użytkowania działek położonych w Nawsiu
2018-07-20 10:58:45
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonania klasyfikacji gleboznawczej w związku ze zmianą sposobu użytkowania działek położonych w Brzezinach
2018-07-20 10:57:29
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonania klasyfikacji gleboznawczej w związku ze zmianą sposobu użytkowania działek położonych w Broniszowie
2018-07-20 10:55:55
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ dla społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi Glinik-Pasieki"
2018-07-18 11:35:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 83
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl