Azbest

Azbest

Azbest
Poniżej Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2013-2032.


Pobierz:

Program.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-11-13 12:10:03 | Data modyfikacji: 2013-11-13 12:46:56.
Zapytanie ofertowe na transport i utylizację
matriałów zawierajacych azbest z terenu gminy
Wielopole Skrzyńskie w 2014 roku.

Zapytanie ofertowe - pobierz

 

Opublikowane przez: Bogusława Froń | Data wprowadzenia: 2014-04-08 14:03:40 | Data modyfikacji: 2013-11-13 12:46:56.
Zawiadomienie o wyborze oferty na transport i
utylizację materiałów zawierajacych azbest z
terenu gminy Wielopole Skrzyńskie.

zawiadomienie - pobierz

 

Opublikowane przez: Bogusława Froń | Data wprowadzenia: 2014-05-02 10:57:10 | Data modyfikacji: 2013-11-13 12:46:56.
Zapytanie ofertowe na transport i utylizację
matriałów zawierajacych azbest z terenu gminy
Wielopole Skrzyńskie w 2015 roku.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Wyniki ofertowe

 

Opublikowane przez: Michał Łuszcz | Data wprowadzenia: 2015-05-29 10:04:25 | Data modyfikacji: 2015-06-17 12:50:07.
„Gospodarowanie odpadami innymi niż
komunalne”, Część II - Usuwanie wyrobów
zawierających azbest”

Informacja o realizacji programu

 

Opublikowane przez: Michał Łuszcz | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:59:22 | Data modyfikacji: 2015-06-17 12:50:07.
Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:59:22
Opublikowane przez: Michał Łuszcz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl