Uchwała Nr 3/118/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2022 - 2042
2022-02-17 09:46:38
  ...więcej

Uchwała Nr 3/117/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 r.
2022-02-17 09:43:46
  ...więcej

Uchwała Nr 3/44/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 r.
2021-12-27 13:56:55
  ...więcej

Uchwała Nr 3/53/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2022 - 2042
2021-12-27 13:53:39
  ...więcej

Uchwała Nr 3/53/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2022 rok
2021-12-27 13:45:21
  ...więcej

Uchwała Nr 3/92/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2041
2021-02-10 10:30:19
  ...więcej

Uchwała Nr 3/91/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok
2021-02-10 10:27:13
  ...więcej

Uchwała Nr 3/33/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 r.
2021-01-04 08:55:13
  ...więcej

Uchwała Nr 3/47/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2041
2021-01-04 08:52:20
  ...więcej

Uchwała Nr 3/47/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2021 rok
2021-01-04 08:47:56
  ...więcej

Uchwała Nr 3/59/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok
2020-02-15 15:36:39
  ...więcej

Uchwała Nr 3/58/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2020 - 2041
2020-02-15 15:34:24
  ...więcej

Uchwała Nr 3/109/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 r.
2020-01-21 13:16:57
  ...więcej

Uchwała Nr 3/36/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2020 - 2041
2020-01-21 13:15:01
  ...więcej

Uchwała Nr 3/28/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok
2020-01-21 13:12:24
  ...więcej

Uchwała Nr 3/49/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2019 - 2040
2019-02-17 11:26:54
  ...więcej

Uchwała Nr 3/50/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok
2019-02-17 11:14:14
  ...więcej

Uchwała Nr 3/1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2019 - 2040
2019-01-10 08:31:01
  ...więcej

Uchwała Nr 3/45/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok
2019-01-10 07:41:29
  ...więcej

Uchwała Nr 3/51/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018 - 2035
2018-02-14 13:10:10
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 33
następne