> Przetargi 2019
Przetarg nieograniczony pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w kwocie 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie”
2019-03-21 12:20:35
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 18.03.2019 r. Data publikacji ogłoszenia: 21.03.2019 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2019/S 057-131734Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.6.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 26.04.2019 r. do godz.  ...więcej

Przetarg nieograniczony pn.: „Zabezpieczenie drogi gminnej nr 1047710 R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik” – Wykonanie właściwych prac budowlanych – Etap II
2019-03-07 14:57:36
Data publikacji ogłoszenia: 07.03.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 522697-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.4.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 22.03.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 22.03.2019 r. o godz. 12:30   ...więcej

Przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie”
2019-03-04 13:42:36
Data publikacji ogłoszenia: 04.03.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 520935-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.5.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 12.03.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 12.03.2019 r. o godz. 12:00   ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] Przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie”
2019-02-21 14:45:00
Data publikacji ogłoszenia: 21.02.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 517112-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.3.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 01.03.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 01.03.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] Przetarg nieograniczony pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.600.000 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach i przychodach oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”
2019-02-07 11:28:09
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 04.02.2019 r. Data publikacji ogłoszenia: 07.02.2019 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2019/S 027-060120Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 19.03.2019 r. do godz.  ...więcej

Dostawa materiałów drogowych w 2019 roku
2019-01-25 09:06:39
Data publikacji ogłoszenia: 25.01.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 507003-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.1.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 08.02.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 08.02.2019 r. o godz. 12:00   ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl