> Przetargi 2019
Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2019/2020
2019-10-18 14:12:02
Data publikacji ogłoszenia: 18.10.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 612037-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.17.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 28.10.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 28.10.2019 r. o godz. 12:15  ...więcej

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2019/2020”
2019-10-02 12:01:06
Data publikacji ogłoszenia: 02.10.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 604555-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.16.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 10.10.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 10.10.2019 r. o godz. 12:15 UWAGA!!! Zamaw  ...więcej

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim”
2019-08-14 14:36:46
Data publikacji ogłoszenia: 14.08.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 586591-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP-271.2.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 23.08.2019 r. do godz. 11:00Otwarcie ofert: 23.08.2019 r. o godz. 11:30 UWAGA!!! Zama  ...więcej

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748R Brzeziny - Dół Południowy
2019-08-12 13:20:20
Data publikacji ogłoszenia: 12.08.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 585194-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.15.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 28.08.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 28.08.2019 r. o godz. 12:00 UWAGA!!! Zamaw  ...więcej

”Rozbudowa drogi Wielopole Granice branża drogowa – Etap I”
2019-07-24 13:23:17
Data publikacji ogłoszenia: 24.07.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 577901-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.14.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 08.08.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 08.08.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

„Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”
2019-07-05 13:52:22
Data publikacji ogłoszenia: 05.07.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 569961-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.1.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 22.07.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 22.07.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] ”Rozbudowa drogi Wielopole Granice branża drogowa – Etap I”
2019-06-11 13:45:29
Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 559429-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.13.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 27.06.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 27.06.2019 r. o godz. 12:00 UWAGA!!! Zamaw  ...więcej

„Rozbudowa drogi Wielopole Granice w zakresie branży sanitarnej”
2019-06-11 12:10:53
Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 559407-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.12.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 27.06.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 27.06.2019 r. o godz. 12:30  ...więcej

„Budowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – etap I”
2019-05-17 15:26:45
Data publikacji ogłoszenia: 17.05.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 549332-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.11.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 03.06.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 03.06.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

”Przebudowa drogi Brzeziny Dół Północny i rozbudowa drogi Wielopole Granice”
2019-04-30 14:59:45
Data publikacji ogłoszenia: 30.04.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 543466-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.9.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 17.05.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 17.05.2019 r. o godz. 12:30 UWAGA!!! Zamawi  ...więcej

„Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Glinik etap I”
2019-04-26 13:23:36
Data publikacji ogłoszenia: 26.04.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 542019-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.10.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 15.05.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 15.05.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik i Broniszów”
2019-04-02 14:28:05
Data publikacji ogłoszenia: 02.04.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 532612-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.8.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 18.04.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 18.04.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

Przetarg nieograniczony pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.600.000 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach i przychodach oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”
2019-03-25 10:44:40
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 20.03.2019 r. Data publikacji ogłoszenia: 25.03.2019 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2019/S 059-136596Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.7.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 08.04.2019 r. do godz.  ...więcej

Przetarg nieograniczony pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w kwocie 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie”
2019-03-21 12:20:35
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 18.03.2019 r. Data publikacji ogłoszenia: 21.03.2019 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2019/S 057-131734Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.6.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 26.04.2019 r. do godz.  ...więcej

Przetarg nieograniczony pn.: „Zabezpieczenie drogi gminnej nr 1047710 R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik” – Wykonanie właściwych prac budowlanych – Etap II
2019-03-07 14:57:36
Data publikacji ogłoszenia: 07.03.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 522697-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.4.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 22.03.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 22.03.2019 r. o godz. 12:30  ...więcej

Przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie”
2019-03-04 13:42:36
Data publikacji ogłoszenia: 04.03.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 520935-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.5.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 12.03.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 12.03.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] Przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie”
2019-02-21 14:45:00
Data publikacji ogłoszenia: 21.02.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 517112-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.3.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 01.03.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 01.03.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] Przetarg nieograniczony pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.600.000 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach i przychodach oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”
2019-02-07 11:28:09
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 04.02.2019 r. Data publikacji ogłoszenia: 07.02.2019 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2019/S 027-060120Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 19.03.2019 r. do godz.  ...więcej

Dostawa materiałów drogowych w 2019 roku
2019-01-25 09:06:39
Data publikacji ogłoszenia: 25.01.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 507003-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.1.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 08.02.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 08.02.2019 r. o godz. 12:00   ...więcej

Pokazano 1 - 19 z 19

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl