> Przetargi 2019
„Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”
2019-12-24 11:02:11
Data publikacji ogłoszenia: 24.12.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 638645-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.25.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 14.01.2020 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 14.01.2020 r. o godz. 12:30  ...więcej

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim
2019-12-18 14:10:07
Data publikacji ogłoszenia: 18.12.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 637289-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.24.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 10.01.2020 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 10.01.2020 r. o godz. 12:00  UWAGA!!!  ...więcej

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2019/2020 - odśnieżanie pługiem wirnikowym”
2019-11-22 10:45:20
Data publikacji ogłoszenia: 22.11.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 626386-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.23.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 02.12.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 02.12.2019 r. o godz. 12:15  ...więcej

„Przebudowa drogi wewnętrznej Rynek Konice w km 0+007,54-0+105,83”
2019-11-12 15:08:43
Data publikacji ogłoszenia: 12.11.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 621385-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.22.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 27.11.2019 r. do godz. 13:00Otwarcie ofert: 27.11.2019 r. o godz. 13:15  ...więcej

„Przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole Stara Droga w km 0+000-0+296”
2019-11-12 14:10:36
Data publikacji ogłoszenia: 12.11.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 621243-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.21.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 27.11.2019 r. do godz. 12:15Otwarcie ofert: 27.11.2019 r. o godz. 12:30 UWAGA !!! W dn  ...więcej

„Przebudowa drogi gminnej nr 107736 R Brzeziny Bukowina Mała w km 0+000-1+300”
2019-11-12 13:31:58
Data publikacji ogłoszenia: 12.11.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 621177-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.20.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 27.11.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 27.11.2019 r. o godz. 12:00 UWAGA !!! W dn  ...więcej

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
2019-11-07 15:32:29
Data publikacji ogłoszenia: 07.11.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 619839-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.19.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 18.11.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 18.11.2019 r. o godz. 12:30  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2019/2020 - odśnieżanie pługiem wirnikowym
2019-10-31 11:28:00
Data publikacji ogłoszenia: 31.10.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 617059-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.18.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 12.11.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 12.11.2019 r. o godz. 12:15  ...więcej

Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2019/2020
2019-10-18 14:12:02
Data publikacji ogłoszenia: 18.10.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 612037-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.17.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 28.10.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 28.10.2019 r. o godz. 12:15  ...więcej

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2019/2020”
2019-10-02 12:01:06
Data publikacji ogłoszenia: 02.10.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 604555-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.16.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 10.10.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 10.10.2019 r. o godz. 12:15 UWAGA!!! Zamaw  ...więcej

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim”
2019-08-14 14:36:46
Data publikacji ogłoszenia: 14.08.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 586591-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP-271.2.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 23.08.2019 r. do godz. 11:00Otwarcie ofert: 23.08.2019 r. o godz. 11:30 UWAGA!!! Zama  ...więcej

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748R Brzeziny - Dół Południowy
2019-08-12 13:20:20
Data publikacji ogłoszenia: 12.08.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 585194-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.15.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 28.08.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 28.08.2019 r. o godz. 12:00 UWAGA!!! Zamaw  ...więcej

”Rozbudowa drogi Wielopole Granice branża drogowa – Etap I”
2019-07-24 13:23:17
Data publikacji ogłoszenia: 24.07.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 577901-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.14.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 08.08.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 08.08.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

„Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”
2019-07-05 13:52:22
Data publikacji ogłoszenia: 05.07.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 569961-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.1.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 22.07.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 22.07.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] ”Rozbudowa drogi Wielopole Granice branża drogowa – Etap I”
2019-06-11 13:45:29
Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 559429-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.13.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 27.06.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 27.06.2019 r. o godz. 12:00 UWAGA!!! Zamaw  ...więcej

„Rozbudowa drogi Wielopole Granice w zakresie branży sanitarnej”
2019-06-11 12:10:53
Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 559407-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.12.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 27.06.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 27.06.2019 r. o godz. 12:30  ...więcej

„Budowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – etap I”
2019-05-17 15:26:45
Data publikacji ogłoszenia: 17.05.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 549332-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.11.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 03.06.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 03.06.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

”Przebudowa drogi Brzeziny Dół Północny i rozbudowa drogi Wielopole Granice”
2019-04-30 14:59:45
Data publikacji ogłoszenia: 30.04.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 543466-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.9.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 17.05.2019 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 17.05.2019 r. o godz. 12:30 UWAGA!!! Zamawi  ...więcej

„Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Glinik etap I”
2019-04-26 13:23:36
Data publikacji ogłoszenia: 26.04.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 542019-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.10.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 15.05.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 15.05.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik i Broniszów”
2019-04-02 14:28:05
Data publikacji ogłoszenia: 02.04.2019 r., nr ogłoszenia BZP: 532612-N-2019Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.8.2019 TERMINY:Składanie ofert: do 18.04.2019 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 18.04.2019 r. o godz. 12:00  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 27
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl