> Przetargi 2014
Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2014-2015 w VI i VII części
2014-12-29 14:54:35
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
2014-12-16 14:45:01
  ...więcej

Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2014-2015
2014-11-13 15:10:12
  ...więcej

Przebudowa ciągów dróg gminnych: Nawsie Konice Stachorówka w km 0+300 - 0+440 zlokalizowanej na działce 1847, Nawsie k. Stasiowski w km 0+800 - 1+100 zlokalizowanej na działce 1816, Nawsie k. Potwora w km 1+026 - 1+567 zlokalizowanej na działkach 1807, 166
2014-10-29 15:18:04
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych w 2014 roku – etap V
2014-09-29 14:34:26
  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej Nawsie - Folwark w km 1+050 – 1+750
2014-08-28 11:09:54
Data ogłoszenia: 28.08.2014 r. Data otwarcia ofert: 11.09.2014 r.  ...więcej

"Budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”
2014-08-21 14:26:31
W związku z brakiem złożonych ofert przetarg "Budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie" zostaje wznowiony.  ...więcej

"Budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”
2014-08-06 15:47:28
  ...więcej

„Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku o salę gimnastyczną wraz ze zniwelowaniem różnic poziomu terenu za pomocą murów oporowych oraz niezbędną infrastrukturą i drogą dojazdową przy szkole podstawowej w Gliniku” – Etap I
2014-08-04 08:47:59
Data publikacji: 04.08.2014 r. Data otwarcia ofert: 18.08.2014 godz. 12:00   Z uwagi na zmianę przedmiotu zamówienia określonego w załącznikach do SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.08.2014 r, na godz  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych w 2014 roku – etap IV
2014-08-01 14:35:23
Data publikacji: 01.08.2014 r.     Otwarcie ofert: 08.08.2014 r.  ...więcej

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 0+000.00 do km 0+167.81) w zakresie robót ziemnych
2014-07-31 11:45:23
Data publikacji: 31.07.2014 r. Otwarcie ofert:  14.08.2014 r.  ...więcej

Dostawa sprzętu elektronicznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, oprogramowaniem multimedialnym oraz meblami szkolnymi
2014-07-31 11:01:58
       Data publikacji: 31.07.2014 Data otwarcia ofert: 07.08.2014 godz. 12:00  ...więcej

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
2014-06-20 20:21:09
Data publikacji: 20.06.2014 r. Otwarcie ofert: 01.07.2014 r.  ...więcej

Przetarg nieograniczony - „Usługa cateringowa – zbiorowe żywienie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie"
2014-06-16 23:31:51
Data publikacji: 17.06.2014 r. Otwarcie ofert: 30.06.2014 r.  ...więcej

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 0+000.00 do km 0+167.81) w zakresie robót ziemnych
2014-06-06 15:23:11
Data publikacji: 06.06.2014 r. Otwarcie ofert: 20.06.2014 r.  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych w 2014 roku – etap III
2014-05-22 13:54:30
Data publikacji: 22.05.2014 r. Data otwarcia ofert: 30.05.2014 r.  ...więcej

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek A od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek B od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek C od km 0+000.00 do km 0+167.81) w zakresie robót ziemnych
2014-05-08 14:11:44
Data publikacji:08.05.2014 r.   Data otywarcia ofert: 23.05.2014 godz. 12:00  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
2014-05-05 16:21:15
Data publikacji: 05.05.2014 r.   Data otwarcia ofert: 16.05.2014 r.  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej Glinik - Szkodna w km 1+870 - 2+970
2014-04-10 17:00:22
Data ogłoszenia: 10.04.2014 r. Data otwarcia ofert: 25.04.2014 r.  ...więcej

„Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - w zakresie przebudowy sieci gazowej” - III przetarg
2014-04-09 13:26:02
Data publikacji: 09.04.2014 r. Data otwarcia ofert: 24.04.2014 r.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 27
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl