Informacja o wydaniu decyzji dot. Przebudowa drogi
gminnej Nr 107738R Brzeziny - Baj na dz. nr ewid.
158/5, 95/3 w km 0+400 – 2+300 w miejscowości
Brzeziny
 SKMBT_C454e16080212140.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:32:58 | Data modyfikacji: 2016-10-21 15:38:09.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia śrdowiskowych uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia pn. - Rozbudowa i modernizacja
Starej Plebanii Ośrodka Dokumentacji i Historii
Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora oraz zmiana
sposobu użytkowania części obiektu.
 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-10-21 15:37:50 | Data modyfikacji: 2016-10-21 15:39:29.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia śrdowiskowych uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Brzeziny
Berdechów - Szkoła w km 1+807 – 3+107 w
miejscowości Brzeziny”
 INFORMACJA wsczecie brzeziny Berdechów.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:18:55 | Data modyfikacji: 2016-12-09 15:23:51.
Informacja o wydaniu postanowienia dot. przebudowy
mostu na drodze powiatowej nr 1342R w
miejscowości Wielopole Skrzyńskie
 Informacja postanowienie most.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2014-01-23 15:08:51 | Data modyfikacji: 2015-08-03 11:31:42.
Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej
przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr
1342R w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
 Informacja decyzja wielopole most.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2014-01-23 15:10:14 | Data modyfikacji: 2014-01-23 15:12:40.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o planowanej realizacji
przedsięwziecia pn "Nowe źródło energii
jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice""
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2014-04-22 08:41:05.
Informacja o wszczęciu postępowania - przebudowa
drogi gminnej nr 107742R Brzeziny Łęg
 INFORMACJA wszczęcie droga brzeziny.odt

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2014-07-09 10:00:34.
Informacja o wydaniu postanowienia dot. przebudowy
drogi gminnej Nr 107742R Brzeziny – Łęg w
miejscowości Brzeziny w KM 0+000 – 1+588
 Informacja postanowienie droga brzeziny.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2014-09-02 14:23:37.
Informacja o wydaniu decyzji dot. przebudowy
drogi gminnej Nr 107742R Brzeziny – Łęg w
miejscowości Brzeziny w KM 0+000 – 1+588
 Informacja decyzja droga brzeziny.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:52:44 | Data modyfikacji: 2014-09-11 13:56:55.
Informacja o wszczęciu postępowania - budowa
farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW na terenie
m. Wielopole Skrzyńskie gm. Wielopole Skrzyńskie
dz. nr 2969
 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2014-12-11 13:23:34.
Informacja o wszczeciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji pn budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW na terenie m.
Wielopole Skrzyńskie gm. Wielopole Skrzyńskie
dz. nr 2969
 INFORMACJA wszczęcie Farma.docx

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2014-12-11 13:26:54.
Informacja o wszczeciu postepowania - budynek
magazynowy z placem dojazdowym w Wielopolu
Skrzyńskim
 INFORMACJA wszczęcie FANUM magazyn.odt

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:08:10.
Informacja o wszczęciu postępowania - budowie
budynku handlowo usługowego z przeznaczeniem na
warsztat samochodowy i stację diagnostyczną wraz
z niezbedna infrastrukturą
 INFORMACJA wszczęcie mucha warsztat.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:24:36 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:19:45.
Informacja o wydaniu postanowienia dot. odbudowy
mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik
Sklep Krzemienica przewidzianej do realizacji na
dz. ew. nr 1280, 1356 i 2122/3 położonych w
miejscowości Glinik
 Informacja postanowienie most glinik postanowienie.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2015-10-22 14:55:35.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dla inwestycji polegającej na
odbudowie mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi
Glinik Sklep Krzemienica przewidzianej do
realizacji na dz. ew. nr 1280, 1356 i 2122/3
położonych w miejscowości Glinik
 Informacja decyzja most Glinik1.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2015-11-02 11:59:44 | Data modyfikacji: 2015-11-02 12:01:10.
Informacja o wszczęciu postępowania - Przebudowa
mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi
powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole
Skrzyńskie
 INFORMACJA wsczecie most brzeziny powiat.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:36:44.
Informacja o wydaniu postanowienia dotyczącego
przedsięwziecia pn. "Rozbudowa i przebudowa
istniejącej ubojni z masarnią PPHiU KABANOSPOL
Sp. z o. o."
 Informacja postanowienie kabanospol.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-04-05 08:26:18.
Informacja o wszczęciu postępowania - przebudowa
drogi gminnej nr 107738R Brzeziny Baj
 SKMBT_C454e16071314200.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-07-13 15:21:58 | Data modyfikacji: 2016-07-13 15:22:36.
Informacja o wydaniu postanowienia dot. Przebudowa
drogi gminnej Nr 107738R Brzeziny - Baj na dz. nr
ewid. 158/5, 95/3 w km 0+400 – 2+300 w
miejscowości Brzeziny
 SKMBT_C454e16080112590.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:34:36 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:38:30.
Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:34:36
Data modyfikacji: 2016-08-01 14:38:30
Opublikowane przez: Łukasz Dziok