> Przetargi 2015
Przetargu nieograniczony na dostawę materiałów drogowych w 2015 roku etap V
2015-11-06 14:45:11
Data ogloszenia: 06.11.2015 r. Data Otwarcia ofert: 16.11.2015 r.  ...więcej

Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie
2015-10-27 07:46:42
  ...więcej

Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2015/2016
2015-10-23 15:08:01
Data publikacji: 23.10.2015   Data otwarcia ofert: 02.11.2015  ...więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 107731 R Wielopole - Nowa Wieś - Różanka w km 2+285 - 3+100
2015-10-09 15:48:02
Data publikacji 09.10.2015 Data otwarcia ofert : 26.10.2015 UWAGA Ze wględu na błędy w Przedmiarze robót i Formularzu kosztorysu ofertowego Zamawiający zamieszcza poprawione wersje dokumentów  ...więcej

II Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek Odcinek A od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek B od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek C od km 0+000.00 do km 0+167.81 w zakresie drogi tymczasowej o nawierzchni z kruszywa kamiennego"
2015-09-29 15:41:22
Data publikacji: 29.09.2015 Data otwarcia ofert: 14.10.2015  ...więcej

Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie
2015-09-18 09:18:16
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie pn Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 0+000.00 do km 0+167.81) w zakresie drogi tymczasowej o nawierzchni z kruszywa kamiennego
2015-09-08 16:19:48
Data publikacji 08.09.2015 Data otwarcia ofert 24.09.2015   UWAGA Poniżej zamieszczono poprawiony Formularz Kosztorysu Ofertowego oraz poprawiony Przedmiar Robót  ...więcej

Przetarg nieograniczony na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 500.000 zł. /pięćset tysięcy złotych/ na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2015-09-08 15:50:18
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych w 2015 roku etap IV
2015-07-28 16:24:02
  ...więcej

Przetarg nieogranicziony na realizacje zadania pn " Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie"
2015-07-24 10:36:51
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi Broniszów Łączki dz. ewid. 971/6 w km 0+000 – 0+550 w miejscowości Broniszów
2015-07-23 15:47:48
Data publikacji: 23.07.2015 r. Data otwarcia ofert: 07.08.2015 r.  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dobudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku
2015-07-08 13:03:39
  ...więcej

Przetar na Przebudowę dróg gminnych
2015-05-26 15:28:01
Data Publikacji:        26.05.2015 Data Otwarcia Ofert: 10.06.2015  ...więcej

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych pt. przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B”, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej"
2015-05-21 19:26:03
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na "Usługi sprzętowe wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Wielopole Skrzyńskie w 2015 roku"
2015-05-06 13:23:14
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015-04-17 12:13:30
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych w 2015 roku etap III
2015-04-16 12:24:38
  ...więcej

Przebudowa drogi Wielopole Nowa Wieś Wytrząska w km 1+000-1+700
2015-04-15 15:31:42
Data publikacji 15.04.2015 r. Data otwarcia ofert: 30.04.2015 r.  ...więcej

Przetarg na realizację zadania pn. "Świadczenie usług koparkami związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie tj. czyszczeniem rowów, wynajem godzinowy koparki, niwelacją poboczy – „Roboty Ziemne 2015"
2015-04-09 15:22:30
  ...więcej

Przetarg na realizacje zadania pn. "Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej"
2015-04-09 13:31:48
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl