> Przetargi 2018
Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2018/2019
2018-10-04 10:34:48
Data publikacji ogłoszenia: 04.10.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 631313-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.30.2018.GP TERMINY:Składanie ofert: do 12.10.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 12.10.2018 r. o godz. 12:30  ...więcej

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
2018-09-12 13:12:46
Data publikacji ogłoszenia: 12.09.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 175-396465 (396465-2018-PL)Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 07.09.2018 r.Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.28.2018 TERMINY:UWAGA!!! Zamawiający ustal  ...więcej

Przebudowa drogi Nawsie Rzeczki w km 0+200-0+700
2018-09-06 12:52:39
Data publikacji ogłoszenia: 06.09.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 612852-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.29.2018.GP TERMINY:Składanie ofert: do 24.09.2018 r. do godz. 12:15Otwarcie ofert: 24.09.2018 r. o godz. 12:30  ...więcej

„Przebudowa drogi Wielopole Rynek - Konice”
2018-08-30 13:03:35
Data publikacji ogłoszenia: 30.08.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 610677-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.27.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 14.09.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 14.09.2018 r. o godz. 12:15  ...więcej

„Dostawy aranżujące przestrzeń ekspozycyjną „Kantorówki” - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora”
2018-08-23 11:36:31
Data publikacji ogłoszenia: 23.08.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 161-368023 (368023-2018-PL) Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 20.08.2018 r. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.25.2018   TERMINY:Składanie ofer  ...więcej

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
2018-08-21 18:47:02
Data publikacji ogłoszenia: 21.08.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 606963-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.273.8.2018.RPO TERMINY:Składanie ofert: do 29.08.2018 r. do godz. 10:00Otwarcie ofert: 29.08.2018 r. o godz. 10:30  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „Przebudowa drogi Wielopole Rynek - Konice”
2018-08-10 11:57:35
Data publikacji ogłoszenia: 10.08.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 603208-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.26.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 27.08.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 27.08.2018 r. o godz. 12:15  ...więcej

„Przebudowa drogi Broniszów - Zalesie w km 0+680-1+094”
2018-07-26 14:00:06
Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 595213-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.24.2018.GP TERMINY:Składanie ofert: do 10.08.2018 r. do godz. 12:15Otwarcie ofert: 10.08.2018 r. o godz. 12:30  ...więcej

„Przebudowa drogi Brzeziny - Podkościele w km 0+000-0+990”
2018-07-26 11:17:05
Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 594998-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.23.2018.GP TERMINY:Składanie ofert: do 10.08.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 10.08.2018 r. o godz. 12:15  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „UTWORZENIE „OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI” W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM”
2018-07-23 15:15:15
Data publikacji ogłoszenia: 23.07.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 593416-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.22.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 07.08.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 07.08.2018 r. o godz. 12:00  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „Przebudowa drogi Brzeziny Bukowina – Mała w km 0+000-2+800”
2018-07-20 14:19:24
Data publikacji ogłoszenia: 20.07.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 592711-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.21.2018.GP TERMINY:Składanie ofert: do 06.08.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 06.08.2018 r. o godz. 12:15  ...więcej

Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie
2018-06-28 15:13:04
Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 580828-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.1.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 19.07.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 19.07.2018 r. o godz. 12:00  ...więcej

Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody w miejscowościach Broniszów i Glinik
2018-06-22 14:26:57
Data publikacji ogłoszenia: 22.06.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 577742-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.20.2018 TERMINY:UWAGA!!! Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 19 lipca 2018 r. do godz.10.45.   &  ...więcej

„Zabezpieczenie drogi gminnej nr 1047710 R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik” – Wykonanie właściwych prac budowlanych – Etap I
2018-06-21 15:19:54
Data publikacji ogłoszenia: 21.06.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 577325-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.18.2018.GP TERMINY:Składanie ofert: do 06.07.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 06.07.2018 r. o godz. 12:30 UWAGA!!! Za  ...więcej

„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”- Wykonanie infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej
2018-06-15 14:45:52
Data publikacji ogłoszenia: 15.06.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 574286-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.19.2018.DW TERMINY:Składanie ofert: do 25.06.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 25.06.2018 r. o godz. 12:30  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” - Wykonanie infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej
2018-05-23 15:06:59
Data publikacji ogłoszenia: 23.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 562950-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.17.2018.DW TERMINY:Składanie ofert: do 04.06.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 04.06.2018 r. o godz. 12:30  ...więcej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018-05-22 13:56:49
Data publikacji ogłoszenia: 22.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 562126-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.16.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 30.05.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 30.05.2018 r. o godz. 12:00  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody w miejscowościach Broniszów i Glinik”
2018-05-18 14:52:54
Data publikacji ogłoszenia: 18.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 560834-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.15.2018 TERMINY:UWAGA!!! Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 8 czerwca 2018 r. do godz.11.45. Otwarci  ...więcej

[UNIEWAŻNIONO] „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych”
2018-05-11 13:35:32
Data publikacji ogłoszenia: 11.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 556938-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.12.2018 TERMINY:Składanie ofert: do 21.05.2018 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 21.05.2018 r. o godz. 12:00  ...więcej

„Przebudowa drogi Glinik Pasieki”
2018-05-10 14:40:10
Data publikacji ogłoszenia: 10.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 556302-N-2018Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.13.2018.GP TERMINY:Składanie ofert: do 28.05.2018 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 28.05.2018 r. o godz. 12:30  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 32
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl