Platforma Elektronicznego Fakturowania

Platforma Elektronicznego Fakturowania

Platforma Elektronicznego Fakturowania

Usługi PEF


Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.

PEF gwarantuje prostą, szybką i wygodną obsługę faktur oraz innych dokumentów związanych z procesem obsługi zamówień publicznych, takich jak: zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, faktura korygująca i nota księgowa. Przy wykorzystaniu PEF każdy elektroniczny dokument można przygotować, sprawdzić jego kompletność i poprawność oraz przesłać lub odebrać.

 

Dane identyfikacyjne skrzynki:

  • Typ numeru PEPPOL: NIP
  • Numer PEPPOL: 8181582598
  • Skrócona nazwa skrzynki: Gmina Wielopole Skrzyńskie

 

Opublikowane przez: Ireneusz Jasik | Data wprowadzenia: 2019-10-28 09:54:55.
Data wprowadzenia: 2019-10-28 09:54:55
Opublikowane przez: Ireneusz Jasik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl