Wzory deklaracji podatkowych oraz wzory informacji podatkowych są do pobrania pod poniższym linkiem:

Druki do pobrania

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2022 roku:

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie opłaty targowej

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2013-09-27 08:11:01 | Data modyfikacji: 2022-02-02 11:27:41.
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie
wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2022
roku

Zarządzenie wraz z załącznikiem - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Michał Fortuna | Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:56:02 | Data modyfikacji: 2023-05-31 15:03:16.
Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono
spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej którym
udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
 Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

Opublikowane przez: Ireneusz Jasik | Data wprowadzenia: 2022-04-29 09:03:07 | Data modyfikacji: 2022-04-29 09:14:40.
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono
spłaty na raty oraz wykazu prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.

Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:35:24 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:43:12.
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono
spłaty na raty oraz wykazu prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.

Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2020-04-30 09:11:15 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:42:52.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 18.04.2018r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na
raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
 Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2018-04-30 12:33:38 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:42:36.
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 21.04.2017r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na
raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
 Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:49:09 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:42:20.
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 15.04.2016r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na
raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
 Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:41:35 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:42:04.
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 15.04.2015r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej , którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg ,
odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłaty na raty
oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 28/2015 - POBIERZ

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2015 - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2015-07-15 08:22:07 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:41:23.
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 29 .04. 2014 w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej , którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg ,
odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłaty na raty
oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 26/2014 - POBIERZ

Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 26/2014 z dnia 29.04.2014 r. - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2014-04-30 14:30:10 | Data modyfikacji: 2021-04-27 14:40:10.
Data wprowadzenia: 2014-04-30 14:30:10
Data modyfikacji: 2021-04-27 14:40:10
Opublikowane przez: Marcin Łoch