Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Wzory deklaracji podatkowych oraz wzory informacji podatkowych są do pobrania pod poniższym linkiem:

http://gmina.wielopole-skrz.pl/gmina/druki-do-pobrania/

 

 

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku:

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie opłaty targowej

Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie;

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2013-09-27 08:11:01 | Data modyfikacji: 2017-01-05 07:55:53.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 18.04.2018r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na
raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
 
Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-04-30 12:33:38 | Data modyfikacji: 2018-04-30 12:34:50.
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 21.04.2017r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na
raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
 
Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:49:09 | Data modyfikacji: 2018-04-30 12:34:50.
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 15.04.2016r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na
raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
 
Zarządzenie wraz z załącznikami - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:41:35 | Data modyfikacji: 2016-11-29 11:55:50.
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 15.04.2015r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej , którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg ,
odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłaty na raty
oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 28/2015 - POBIERZ

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2015 - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2015-07-15 08:22:07 | Data modyfikacji: 2016-11-29 11:48:46.
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 29 .04. 2014 w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej , którym w
zakresie podatków i opłat udzielono ulg ,
odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłaty na raty
oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 26/2014 - POBIERZ

Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 26/2014 z dnia 29.04.2014 r. - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2014-04-30 14:30:10 | Data modyfikacji: 2016-11-29 11:48:39.
Data wprowadzenia: 2014-04-30 14:30:10
Data modyfikacji: 2016-11-29 11:48:39
Opublikowane przez: Beata Ozga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl