Sprawozdania z wykonania budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2019 rok
2019-04-30 11:06:57
  ...więcej

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2018 rok
2019-04-30 11:01:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok.
2018-04-24 14:27:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok.
2017-04-25 10:06:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok.
2016-05-06 11:49:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok.
2015-04-28 08:37:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2013 rok.
2014-04-30 13:32:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 rok
2013-10-10 12:25:25
  ...więcej

Zarzązenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2011 rok
2013-10-10 12:20:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl