Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
2021-06-24 10:05:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielopole Skrzyńskie
2021-06-10 09:12:50
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych, jednorodzinnego"
2020-12-14 08:52:03
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku jednorodzinnego"
2020-09-21 14:31:40
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
2020-08-25 14:52:49
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa kablowej linii oświetlenia płyty stadionu wraz z urządzeniami towarzyszącymi”
2020-08-17 08:14:48
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego”
2020-07-09 11:16:42
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego”
2020-06-29 10:32:42
  ...więcej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
2020-03-30 11:10:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Brzeziny – Dół k. Bełcha”
2020-03-20 10:38:47
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi Brzeziny – Dół k. Bełcha".
2020-01-30 12:39:26
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla przysiółku Glinik Zapole”
2019-12-10 11:11:57
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla przysiółku Glinik Krzemienica”
2019-12-06 15:36:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego".
2019-11-26 12:08:50
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych, jednorodzinnego".
2019-10-25 09:18:48
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla przysiółki Glinik Zapole".
2019-10-24 14:38:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla przysiółki Glinik Krzemienica".
2019-10-16 15:38:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego”
2019-10-04 15:35:24
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-ROP 7004A_A"
2019-10-02 09:07:55
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany treści decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ROP7004_A”
2019-09-25 08:27:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 115
następne