Planowanie przestrzenne
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
2020-03-30 11:10:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Brzeziny – Dół k. Bełcha”
2020-03-20 10:38:47
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi Brzeziny – Dół k. Bełcha".
2020-01-30 12:39:26
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla przysiółku Glinik Krzemienica”
2019-12-06 15:36:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego".
2019-11-26 12:08:50
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych, jednorodzinnego".
2019-10-25 09:18:48
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla przysiółki Glinik Zapole".
2019-10-24 14:38:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla przysiółki Glinik Krzemienica".
2019-10-16 15:38:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego”
2019-10-04 15:35:24
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-ROP 7004A_A"
2019-10-02 09:07:55
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany treści decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ROP7004_A”
2019-09-25 08:27:42
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych, jednorodzinnych”
2019-09-09 08:39:18
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa parkingu na potrzeby budynku wielofunkcyjnego w m. Broniszów wraz z kanalizacją deszczową"
2019-08-13 15:02:30
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa parkingu na potrzeby budynku wielofunkcyjnego w m. Broniszów wraz z kanalizacją deszczową”
2019-07-05 14:07:32
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2019-06-05 08:34:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa dwóch wiat śmietnikowych, budowa wagi najazdowej samochodowej oraz budowa drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem, budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej, budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej z wylotem, utwardzenie terenu oraz budowa ogrodzenia”
2019-04-24 11:26:22
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLAY"
2018-09-20 12:57:40
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego"
2018-09-13 12:08:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLAY"
2018-07-30 14:16:10
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbiórki mostu i budowy przepustu w ramach zadania pn:. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748 R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz z dojazdami” w miejscowości Brzeziny.
2018-05-09 07:59:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 104
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl