Informacje

Informacje

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie przebudowy przepustu prowadzonego przez
wody powierzchniowe cieku wodnego Dopływ z Baja w
km 0+580 jego biegu, na działce numer 407/7 w
miejscowości Brzeziny gm. Wielopole Skrzyńskie.
 
Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-02 12:31:17.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego tj. wylotu do cieku Broniszowianka o nr
działki 560/4 obręb Broniszów oraz na usługę
wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowo
roztopowych z terenu projektowanego parkingu do
cieku Broniszowianka o nr działki 560/4 obręb
Broniszów.
 
Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-08 15:22:58.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego tj. studni głębinowej na działce nr
767/5 oraz na usługę wodną polegającą na
poborze wód podziemnych projektowaną studnią
głębinową w miejscowości Broniszów, gmina
Wielopole Skrzyńskie.
 
Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:25:44.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu w skarpie
rzeki Wielopolka na działce nr ewidencyjny 3861/3
obręb Nawsie oraz usługę wodną polegającą na
odprowadzaniu wód opadowo-roztopowych do wód
rzeki Wielopolka pochodzących z działek nr 3822,
3860/3, 3861/2, 4042/22, 3860/2 w miejscowości
Nawsie.
 
Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:56:31.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu na
skarpie rowu melioracyjnego na działce nr
ewidencyjny 1679 obręb Wielopole Skrzyńskie oraz
usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód
opadowo-roztopowych do urządzeń wodnych (rowu
melioracyjnego) pochodzących z działek nr 1679,
1678 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
 
Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:41:31.
Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych oraz wprowadzanie oczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych z Zakładu w
Wielopolu Skrzyńskim

Informacja

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:11:10.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w
ramach inwestycji pn. „ Przebudowa mostu na
potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi
powiatowej Nr 1296R Dębica- Wielopole
Skrzyńskie, km 4 + 830”

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:48:41 | Data modyfikacji: 2019-02-12 14:58:44.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości
Broniszów, gmina Wielopole Skrzyńskie, powiat
Ropczycko-Sędziszowski, województwo Podkarpackie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:22:29 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:24:06.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik,
Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole
Skrzyńskie, powiat Ropczycko-Sędziszowski,
województwo Podkarpackie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:10:47 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn:
"Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr
107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz
z dojazdami"

Informacja - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:36:36 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu
drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole
Skrzyńskie
 
Informacja decyzja most Brzeziny Powiat.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:50:21 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wydaniu postanowienia o braku
potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 
Informacja postanowienie most Brzeziny Powiat.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:47:34 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 
INFORMACJA wsczecie most brzeziny powiat1.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl