Informacje

Informacje

Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn:
"Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr
107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz
z dojazdami"

Informacja - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:36:36.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu
drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole
Skrzyńskie
 
Informacja decyzja most Brzeziny Powiat.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:50:21.
Informacja o wydaniu postanowienia o braku
potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 
Informacja postanowienie most Brzeziny Powiat.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:47:34.
Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 
INFORMACJA wsczecie most brzeziny powiat1.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18.
Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl