Przejdź do:

Sprawy:

 

 

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POBIERZ
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) POBIERZ
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28.11.2014 r. Prawo o asc i ustawą z dnia 17-10-2008 r. o zmianie imienia i nazwiska POBIERZ
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) POBIERZ

 

 

 

Opublikowane przez: Ireneusz Jasik | Data wprowadzenia: 2013-10-10 08:19:43 | Data modyfikacji: 2019-03-22 08:59:05.

Zobacz:
 DRUKI DO POBRANIA .  Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka gruntami .  Drogownictwo .  Zagospodarowanie przestrzenne .  Podatki i opłaty lokalne . 
Data wprowadzenia: 2013-10-10 08:19:43
Data modyfikacji: 2019-03-22 08:59:05
Opublikowane przez: Ireneusz Jasik