MOJA SPRAWA W URZĘDZIE

MOJA SPRAWA W URZĘDZIE

Przejdź do:

Sprawy:

 

 

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POBIERZ
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) POBIERZ
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28.11.2014 r. Prawo o asc i ustawą z dnia 17-10-2008 r. o zmianie imienia i nazwiska POBIERZ
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) POBIERZ

 

 

 

Opublikowane przez: Ireneusz Jasik | Data wprowadzenia: 2013-10-10 08:19:43 | Data modyfikacji: 2019-03-22 08:59:05.

Zobacz:
 DRUKI DO POBRANIA .  Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka gruntami .  Drogownictwo .  Zagospodarowanie przestrzenne .  Podatki i opłaty lokalne . 
Data wprowadzenia: 2013-10-10 08:19:43
Data modyfikacji: 2019-03-22 08:59:05
Opublikowane przez: Ireneusz Jasik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl