> Przetargi 2018

Przetargi 2018

[UNIEWAŻNIONO] „Budowa ujęć i stacji
uzdatniania wody w miejscowościach Broniszów i
Glinik”

Data publikacji ogłoszenia: 19.04.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 547906-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.10.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 10.05.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 10.05.2018 r. o godz. 12:00

Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, pliki o oznaczeniach "Załącznik nr 1a do SIWZ" i "Załącznik nr 1b do SIWZ" zostały uaktualnione w dniu 30-04-2018r. Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem aktualnych formularzy Kosztorysu ofertowego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 547906-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki nr 1, 1a i 1b do SIWZ (uaktualnione 30-04-2018 r.)

Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ - Dokumentacja techniczna

Załączniki od nr 3 do 9 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

Protokół otwarcia ofert z dnia 10-05-2018 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:17:07 | Data modyfikacji: 2018-05-17 12:50:23.
Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:17:07
Data modyfikacji: 2018-05-17 12:50:23
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl