> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci
wodociągowej w miejscowościach Broniszów i
Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w
Broniszowie

Data publikacji ogłoszenia: 21.03.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 534408-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.7.2018

 TERMINY:
Składanie ofert: do 10.04.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 10.04.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu nr 534408-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty

Załączniki nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ Kosztorysy Ofertowe

Załącznik nr 2a do SIWZ – Dokumentacja techniczna SUW w Gliniku

Załącznik nr 2b do SIWZ – Dokumentacja techniczna Sieć wodociągowa w Gliniku

Załącznik nr 2c do SIWZ – Dokumentacja techniczna SUW w Broniszowie

Załącznik nr 2d do SIWZ – Dokumentacja techniczna Sieć wodociągowa w Broniszowie

Załączniki od nr 3 do 9 do SIWZ

Protokół otwarcia ofert z dnia 10-04-2018 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR I i nr III POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-03-21 14:42:16 | Data modyfikacji: 2018-04-30 14:53:35.
Data wprowadzenia: 2018-03-21 14:42:16
Data modyfikacji: 2018-04-30 14:53:35
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl