> Przetargi 2018

Przetargi 2018

[UNIEWAŻNIONO] „Budowa ujęć i stacji
uzdatniania wody, sieci wodociągowej w
miejscowościach Broniszów i Glinik oraz
przydomowej oczyszczalni ścieków w
Broniszowie”

[UNIEWAŻNIONO 13-03-2018 r.]

Data publikacji ogłoszenia: 09.02.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 516564-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.4.2018

TERMINY:
UWAGA!!! Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 7 marca 2018 r. do godz.11.45. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 7 marca 2018 r. o godz. 12.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki Zamawiającego  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została opublikowana z błędem.
W związku z tym w dniu 01-03-2018 r. dokonano zmian w treści SIWZ tj. w pkt. 5.3.12., 5.3.13., 6.13. i 6.14.  

Ogłoszenie o zamówieniu 516564-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZMIENIONA DNIA 01-03-2018 r.

Załączniki nr 1, 1a i 1b do SIWZ

Załącznik nr 2a do SIWZ – Dokumentacja techniczna cz.I

Załącznik nr 2b do SIWZ – Dokumentacja techniczna cz.II

Załączniki nr 3, 4, 5, 7, 8 i 9 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Poprawiony załączniki nr 6 do SIWZ

Część załączników nr 2a i 2b w wersji xls

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dokumentacja hydrologiczna Broniszów

Dokumentacja hydrologiczna Glinik

Protokół otwarcia ofert z dnia 07-03-2018 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR I POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR II POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-02-09 13:40:15 | Data modyfikacji: 2018-04-10 13:45:20.
Data wprowadzenia: 2018-02-09 13:40:15
Data modyfikacji: 2018-04-10 13:45:20
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl