> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych
Gminy Wielopole Skrzyńskie”- Wdrożenie e-
usług oraz Wykonanie infrastruktury serwerowej i
sieci bezprzewodowej

Data publikacji ogłoszenia: 19.01.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 507704-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2018.DW

TERMINY:

Składanie ofert: do 31.01.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 31.01.2018 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu 507704-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Mapa poglądowa rozmieszczenia sal lekcyjnych wymaganych do pokrycia zasięgiem sieci WiFi

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania w części nr 2 zamówienia - Wykonanie infrastruktury serwerowej oraz sieci bezprzewodowej

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:22:09 | Data modyfikacji: 2018-03-02 14:28:56.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:22:09
Data modyfikacji: 2018-03-02 14:28:56
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl