> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Dostawa materiałów drogowych w 2018

Data publikacji ogłoszenia: 18.01.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 507237-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.1.2018.GP

TERMINY:

Składanie ofert: do 30.01.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 30.01.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu 507237-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:20:50 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:38:14.
Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:20:50
Data modyfikacji: 2018-01-31 13:38:14
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl