> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

(Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim)

Data publikacji ogłoszenia: 02.02.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 513067-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.3.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 20.02.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 20.02.2018 r. o godz. 12:00

W związku z odp. na pytania Wykonawców uległa zmianie treść Kosztorysu ofertowego (załącznik nr 1a do SIWZ). Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem aktualnego kosztorysu ofertowego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 513067-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja techniczna

Załączniki od nr 3 do 9 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ Kosztorys Ofertowy - poprawiony dnia 16-02-2018 r.

Protokół otwarcia ofert z dnia 20-02-2018 r.

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:54:17 | Data modyfikacji: 2018-03-22 13:15:26.
Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:54:17
Data modyfikacji: 2018-03-22 13:15:26
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl