> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego
krótkoterminowego w kwocie 4 000 000 zł (cztery
miliony złotych) na pokrycie występującego w
ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu
gminy Wielopole Skrzyńskie”

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 074-164691
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.8.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 29.05.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 29.05.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 074-164691 (164691-2018-PL)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

Protokół otwarcia ofert z dnia 29-05-2018 r.

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:37:47 | Data modyfikacji: 2018-08-07 15:31:21.
Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:37:47
Data modyfikacji: 2018-08-07 15:31:21
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl