> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego
długoterminowego w kwocie 6.900.000 zł (sześć
milionów dziewięćset tysięcy złotych) na
sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę
zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów”

Data publikacji ogłoszenia: 30.03.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 064-142577
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.5.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 15.05.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 15.05.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 064-142577 (142577-2018-PL)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

Załączniki do odpowiedzi na pytania

Protokół otwarcia ofert z dnia 16-05-2018 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-03-30 22:13:20 | Data modyfikacji: 2018-05-30 15:33:37.
Data wprowadzenia: 2018-03-30 22:13:20
Data modyfikacji: 2018-05-30 15:33:37
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl