> Przetargi 2018

Przetargi 2018

[UNIEWAŻNIONO] „Nowoczesne usługi w
Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole
Skrzyńskie”- Wykonanie infrastruktury
serwerowej i sieci bezprzewodowej

Data publikacji ogłoszenia: 10.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 556044-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.14.2018.DW

TERMINY:
Składanie ofert: do 18.05.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 18.05.2018 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu 556044-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania wykonawców - 16.05.2018

Protokół otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-05-10 12:40:32 | Data modyfikacji: 2018-05-23 10:48:46.
Data wprowadzenia: 2018-05-10 12:40:32
Data modyfikacji: 2018-05-23 10:48:46
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl