> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania
części budynku komunalnego nr 259 w Wielopolu
Skrzyńskim na potrzeby SOR”

Data publikacji ogłoszenia: 13.03.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 530620-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.6.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 28.03.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 28.03.2018 r. o godz. 12:00

Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, plik o nazwie "Załącznik nr 1a do SIWZ Kosztorys Ofertowy" został uaktualniony w dniu 23-03-2018r. Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem aktualnego formularza Kosztorysu ofertowego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 530620-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty

Załącznik nr 1a do SIWZ Kosztorys Ofertowy (uaktualniony 23-03-2018 r.)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja techniczna

Załączniki od nr 3 do 9 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

Protokół otwarcia ofert z dnia 28-03-2018 r.

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-03-13 15:12:17 | Data modyfikacji: 2018-04-10 13:27:29.
Data wprowadzenia: 2018-03-13 15:12:17
Data modyfikacji: 2018-04-10 13:27:29
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl