> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Wielopole Skrzyńskie” – wykonanie ocieplenia
oraz izolacji fundamentów budynku Szkoły
Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 546573-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.9.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 04.05.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 04.05.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu nr 546573-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Protokół otwarcia ofert z dnia 04-05-2018 r.

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:54:11 | Data modyfikacji: 2018-06-14 10:31:57.
Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:54:11
Data modyfikacji: 2018-06-14 10:31:57
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl