> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i
instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy
Wielopole Skrzyńskie

Data publikacji ogłoszenia: 12.09.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 175-396465 (396465-2018-PL)
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 07.09.2018 r.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.28.2018

TERMINY:
UWAGA!!! Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 31 października 2018 r. do godz.11.45. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 31 października 2018 r. o godz. 12.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 175-396465 (396465-2018-PL)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zmieniona 18-10-2018 r.

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ - 12.10.2018 r.

Ogloszenie 2018/S 204-465025 o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 175-396465 - przekazane do publikacji w dniu 18-10-2018 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ - 24.10.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 249-575637 z dnia 28.12.2018 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:12:46 | Data modyfikacji: 2018-10-24 09:43:01.
Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:12:46
Data modyfikacji: 2018-10-24 09:43:01
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl