> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i
instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy
Wielopole Skrzyńskie

Data publikacji ogłoszenia: 12.09.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 175-396465 (396465-2018-PL)
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 07.09.2018 r.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.28.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 22.10.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 22.10.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 175-396465 (396465-2018-PL)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ - 12.10.2018 r.

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:12:46.
Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:12:46
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl