> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Przebudowa drogi Nawsie Rzeczki w km 0+200-0+700

Data publikacji ogłoszenia: 06.09.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 612852-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.29.2018.GP

TERMINY:
Składanie ofert: do 24.09.2018 r. do godz. 12:15
Otwarcie ofert: 24.09.2018 r. o godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu nr 612852-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dokumentacja techniczna - branża gazowa

Protokoł z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500272627-N-2018

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-09-06 12:52:39 | Data modyfikacji: 2018-09-06 13:05:58.
Data wprowadzenia: 2018-09-06 12:52:39
Data modyfikacji: 2018-09-06 13:05:58
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl