> Konkursy
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
2020-05-14 12:39:25
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2020 roku
2020-02-11 12:00:01
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w gminnym żłobku „Maluszek” w Wielopolu Skrzyńskim
2020-01-08 15:17:29
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki w gminnym żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim
2020-01-08 15:14:50
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2020r.”
2019-10-09 14:15:35
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
2019-05-15 08:08:48
Sprawozdanie  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r.
2019-03-20 09:42:51
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
2019-03-15 12:39:59
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz na staniowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach - Berdechów  Zarządzenie Wój  ...więcej

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu pt.: "Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie"
2019-02-14 11:43:51
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2019 roku
2019-02-06 10:25:03
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2018-12-05 12:35:32
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2019r.”
2018-10-05 12:09:32
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
2018-05-30 12:05:27
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
2018-04-09 11:00:13
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach.   ...więcej

Wyniki konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 r.
2018-03-27 15:33:27
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2018 roku.
2018-02-05 07:36:41
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-12-13 08:57:44
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2018r.”
2017-10-03 13:35:38
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok
2017-05-25 13:19:09
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2017 roku.
2017-02-07 09:39:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 36
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl