Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24:00.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Pytania dotyczyć będą m.in.:

 • charakterystyki demograficznej;
 • aktywności ekonomicznej osób;
 • niepełnosprawności;
 • migracji wewnętrznych i zagranicznych;
 • charakterystyki etniczno - kulturowej;
 • stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a osoby fizyczne objęte spisem zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Dane NSP 2021 będą zbierane matodami:

 • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie GUS;
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego;
 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego;
 • wywiadu telefonicznego "Spis na żadanie" przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierza kanał "Spisz się przez telefon".

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane objęte są tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji na stronie https://spis.gov.pl.

 

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-01-31 13:39:36 | Data modyfikacji: 2021-05-07 14:52:44.
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego w
Wielopolu Skrzyńskim

Gminny Komisarz Spisowy
w Wielopolu Skrzyńskim

Szanowni Państwo,
od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Jak spełnić obowiązek spisowy?
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Należy wejść na stronę internetową GUS spis.gov.pl, zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące logowania do formularza spisowego i zawartych w nim pytań.

Co zrobić w sytuacji braku dostępu do Internetu?

 • Mogą Państwo spisać się w każdym urzędzie statystycznym lub
 • Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie przygotowano specjalne miejsce  spisowe, w tym celu można też wcześniej  skontaktować się telefonicznie:   17 22 14 819 
 • albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.
 • jeżeli nie spiszą się Państwo samodzielnie, skontaktuje się z Państwem rachmistrz  spisowy (obecnie ze względu na pandemię tylko telefonicznie), aby przeprowadzić spis. Rachmistrz  zadzwoni z numeru 22 828 88 88. 

Rachmistrz ma identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło. 

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić poprzez:

1)  aplikację dostępną na stronie  https://rachmistrz.stat.gov.pl/

2)  kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym, nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Najlepiej nie odkładać obowiązku spisowego do ostatniej chwili. 

Przekazane przez Państwa dane są prawnie chronione, a każdy pracownik statystyki publicznej i Gminnego Biura Spisowego złożył ślubowanie 

o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

 

Z poważaniem
Gminny Komisarz Spisowy
Marek Tęczar 
Wójt Gminy

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:03:22 | Data modyfikacji: 2021-05-20 15:07:20.

Zobacz:
 Nabór na rachmistrzów spisowych . 
Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:03:22
Data modyfikacji: 2021-05-20 15:07:20
Opublikowane przez: Marcin Łoch