Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla rozbiórki mostu i budowy przepustu w ramach
zadania pn:. „Przebudowa mostu w ciągu drogi
gminnej nr 107748 R Brzeziny Dół Południowy w
km 0+025 wraz z dojazdami” w miejscowości
Brzeziny.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:59:58.
Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:59:58
Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl