Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania pn. "Przebudowa i zabezpieczenie sieci
gazowej w związku z przebudową drogi Glinik -
Skórówka w km 0+000,0 - 0+285,00 w miejscowości
Glinik"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:25:10.
Data wprowadzenia: 2018-04-17 15:25:10
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl