Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania pn. "Rozbiórka mostu i budowa
przepustu w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi
107705R Broniszów - Szkoła w km 0+000,00 -
0+030,000 wraz z przebudową przepsutu w km
0+013,85 i wykonaniem koryta potoku
Broniszowianka"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2018-02-15 09:46:06.
Data wprowadzenia: 2018-02-15 09:46:06
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl