Wyłożenie do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Centrum” miejscowości Wielopole Skrzyńskie

 


 Aplikacja z projektem MPZP "Centrum" w m. Wielopole Skrzyńskie

WIELOPOLE_CENTRUM_MPZP_PROGNOZA_WYL

WIELOPOLE_CENTRUM_MPZP_UCHW_PROJ_WYL

WIELOPOLE_CENTRUM_MPZP_UCHWUZAS_PROJ_WYL

WIELOPOLE_CENTRUM_MPZP_ZAL1_PROJ_WYL

WZÓR_UWAG_DO_MPZP

 

Opublikowane przez: Ireneusz Jasik | Data wprowadzenia: 2022-11-23 07:58:26 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:05:00.
Data wprowadzenia: 2022-11-23 07:58:26
Data modyfikacji: 2022-11-23 08:05:00
Opublikowane przez: Ireneusz Jasik