Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
2022-05-27 10:25:24
  ...więcej

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
2022-05-27 10:24:38
W 2021 r. do Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie nie wpłynęła żadna petycja do rozpatrzenia w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).  ...więcej

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w 2020 roku
2021-05-11 15:26:12
Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedkłada się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w roku 2020. W  ...więcej

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w 2020 roku
2021-04-08 12:13:25
Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedkłada się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w roku 2020. Rada G  ...więcej

Zbiorcza informacja Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z rozpatrzonych petycji w 2019 r.
2020-06-29 14:46:00
Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedkłada się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w roku 2019. W   ...więcej

Zbiorcza informacja Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z rozpatrzonych petycji w 2019 r.
2020-06-29 13:56:31
Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedkłada się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w roku 2019. W roku   ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6