> Zapytania ofertowe 2020
Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb nowo utworzonego żłobka
2020-01-17 14:40:12
  ...więcej

Dostawa mebli dla potrzeb nowo utworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim
2020-01-14 12:41:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl