> Zapytania ofertowe 2020
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Wielopole Sośnice - Rzeki
2020-09-01 12:54:36
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowa drogi Brzeziny – Rzeki w km 0+000 – 1+797
2020-09-01 12:48:29
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Wielopole Sośnice - Rzeki
2020-08-20 15:27:46
  ...więcej

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu Zdalna Szkoła +
2020-08-03 09:57:06
  ...więcej

Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku - Etap II
2020-07-24 13:32:02
  ...więcej

Pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w 2020r.
2020-07-20 08:14:25
  ...więcej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie
2020-07-20 08:02:09
  ...więcej

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielofunkcyjnym nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim
2020-07-14 14:27:38
  ...więcej

Budowa ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy Oczyszczalni Ścieków w Wielopolu Skrzyńskim
2020-07-14 14:09:36
  ...więcej

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca w Wielopolu Skrzyńskim
2020-06-19 12:56:09
  ...więcej

Remont kwatery z I Wojny Światowej na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim – Etap III
2020-04-09 10:58:46
  ...więcej

Modernizacja schodów przy budynku nr 79 w Broniszowie
2020-03-23 12:29:11
  ...więcej

Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb nowo utworzonego żłobka
2020-01-17 14:40:12
  ...więcej

Dostawa mebli dla potrzeb nowo utworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim
2020-01-14 12:41:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl