> Zapytania ofertowe 2019
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb nowo-utworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim
2019-12-12 12:29:27
  ...więcej

Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Wielopolu Skrzyńskim
2019-11-22 12:58:08
  ...więcej

Dostawa wyposażenia stanowiska pracy II
2019-11-20 12:47:32
  ...więcej

Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Wielopolu Skrzyńskim
2019-11-08 12:32:43
UWAGA !!! Zamawiający publikuje wyjasnienie do sepcyfikacji niniejszego zapytania ofertowego.Wyjaśnienie do specyfikacji zamówienia  ...więcej

Dostawa wyposażenia stanowiska pracy
2019-11-05 15:50:18
  ...więcej

Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Wielopolu Skrzyńskim
2019-10-29 13:15:01
UWAGA !!! Zamawiający publikuje wyjasnienie do sepcyfikacji niniejszego zapytania ofertowego.Wyjaśnienie do specyfikacji zamówienia Zamiawiający unieważnił postęowanie  ...więcej

Budowa przyłączy wodociągowych w Broniszowie
2019-09-26 10:18:52
  ...więcej

„Pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w 2019 r.”
2019-09-20 09:39:19
Termin składania ofert: 27.09.2019 r. do godziny 11:00.Termin realizacji zamówienia: 25.10.2019 r.  ...więcej

Budowa instalacji odbiorczej zasilania pompowni ścieków w m. Wielopole Skrzyńskie
2019-08-27 12:31:38
Miejsce i termin składania ofert: 4.09.2019 do godziny 12:00Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019 Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Kosztorys ofertowy Projekt budowlany Klauzula RODO  ...więcej

Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Św. Jan Pawła II w Gliniku – Etap I
2019-07-12 12:25:45
Termin składania ofert: 29.07.2019 godz. 12:00. Termin realizacji zadania 30.09.2019 Zapytanie Ofertowe Formularz ofertowy Kosztorys ofertowy Projekt budowlany Klauzula RODO    ...więcej

„Remont konserwatorski zabytkowej kapliczki Św. Sebastiana i Św. Floriana w Wielopolu Skrzyńskim”
2019-05-09 09:33:07
  ...więcej

Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej, pokojów gościnnych wraz z zapleczem w budynku kulturalno – oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim
2019-03-19 14:52:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl