> Zapytania ofertowe 2019
„Remont konserwatorski zabytkowej kapliczki Św. Sebastiana i Św. Floriana w Wielopolu Skrzyńskim”
2019-05-09 09:33:07
  ...więcej

Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej, pokojów gościnnych wraz z zapleczem w budynku kulturalno – oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim
2019-03-19 14:52:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl