> Wybory Sołtysów 2018/2019
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów sołtysów wsi w Gminie Wielopole Skrzyńskie
2019-01-27 17:32:53
  ...więcej

Wykaz Członków Obwodowych Komisji Wyborczych
2019-01-15 12:41:15
  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 stycznia 2019 r. o wyborze Sołtysa Sołectwa Wielopole Skrzyńskie
2019-01-12 15:03:51
  ...więcej

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 10 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów wsi Broniszów, Glinik, Brzeziny i Nawsie
2019-01-11 07:23:10
  ...więcej

Informacja o przesunięciu terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa wsi Wielopole Skrzyńskie
2019-01-10 10:51:54
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim do przeprowadzenia wyborów sołtysów
2018-12-25 11:33:04
  ...więcej

Informacja o terminach zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
2018-12-21 14:28:42
  ...więcej

Informacja o terminach zgłoszeń kandydatów na sołtysów
2018-12-21 14:19:05
  ...więcej

Wzory dokumentów wyborczych
2018-12-17 18:07:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic, obwodów głosowania, siedzibie Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych, dacie i czasie wyborów
2018-12-17 14:54:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl