Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. I. W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-08-27 12:22:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
2018-08-27 12:22:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej.
2018-08-27 12:21:38
  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3