> Wybory Samorządowe 2018
Wykaz Członków Obwodowych Komisji Wyborczych
2018-10-19 14:55:42
  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-10-09 07:08:18
  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-10-09 07:06:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
2018-10-09 07:02:12
  ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Wielopole Skrzyńskie obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-24 15:18:59
  ...więcej

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w Gminie Wielopole Skrzyńskie, ustalonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-19 09:32:23
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim
2018-09-13 14:20:27
  ...więcej

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego
2018-03-07 07:58:46
  ...więcej

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2018 r.
2018-03-06 09:41:26
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl