> Zapytania ofertowe 2018
„Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości”
2018-11-23 15:13:23
  ...więcej

Dostawa pomocy dydaktycznych
2018-10-26 10:07:10
  ...więcej

„Dostawa komputerów przenośnych i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania komputerów”
2018-08-27 12:37:32
  ...więcej

Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w roku szkolnym 2018/2019 w dni nauki szkolnej
2018-07-18 13:10:08
  ...więcej

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim"
2018-05-21 13:55:17
  ...więcej

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania: „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie”
2018-04-24 11:11:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl