> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Przebudowa drogi Broniszów - Zalesie w km
0+680-1+094”

Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 595213-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.24.2018.GP

TERMINY:
Składanie ofert: do 10.08.2018 r. do godz. 12:15
Otwarcie ofert: 10.08.2018 r. o godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu 595213-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja techniczna

Protokół z otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500213789-N-2018

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-07-26 14:00:06 | Data modyfikacji: 2018-08-24 10:49:49.
Data wprowadzenia: 2018-07-26 14:00:06
Data modyfikacji: 2018-08-24 10:49:49
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl