> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Przebudowa drogi Brzeziny - Podkościele w km
0+000-0+990”

Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 594998-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.23.2018.GP

TERMINY:
Składanie ofert: do 10.08.2018 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 10.08.2018 r. o godz. 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu 594998-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie 500178166-N-2018 o zmianie ogłoszenia 594998-N-2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

Dokumentacja techniczna – branża gazowa

Protokół z otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500213901-N-2018

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:17:05 | Data modyfikacji: 2018-08-24 10:51:44.
Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:17:05
Data modyfikacji: 2018-08-24 10:51:44
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl