> Przetargi 2018

Przetargi 2018

[UNIEWAŻNIONO] „UTWORZENIE „OTWARTEJ STREFY
AKTYWNOŚCI” W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM”

Data publikacji ogłoszenia: 23.07.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 593416-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.22.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 07.08.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 07.08.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu 593416-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:15:15 | Data modyfikacji: 2018-08-09 09:43:27.
Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:15:15
Data modyfikacji: 2018-08-09 09:43:27
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl