> Przetargi 2018

Przetargi 2018

[UNIEWAŻNIONO] „Przebudowa drogi Brzeziny
Bukowina – Mała w km 0+000-2+800”

Data publikacji ogłoszenia: 20.07.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 592711-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.21.2018.GP

TERMINY:
Składanie ofert: do 06.08.2018 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 06.08.2018 r. o godz. 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu 592711-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja techniczna

Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-07-20 14:19:24 | Data modyfikacji: 2018-08-08 15:21:06.
Data wprowadzenia: 2018-07-20 14:19:24
Data modyfikacji: 2018-08-08 15:21:06
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl