> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie
Wielopole Skrzyńskie

Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 580828-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.271.1.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 19.07.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 19.07.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu nr 580828-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Protokół otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500211078-N-2018

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 15:13:04 | Data modyfikacji: 2018-07-27 13:53:07.
Data wprowadzenia: 2018-06-28 15:13:04
Data modyfikacji: 2018-07-27 13:53:07
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl