> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody w
miejscowościach Broniszów i Glinik

Data publikacji ogłoszenia: 22.06.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 577742-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.20.2018

TERMINY:
UWAGA!!! Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 19 lipca 2018 r. do godz.10.45.       Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 11.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 577742-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - poprawiona 13-07-2018 r.

Załączniki nr 1, 1a i 1b do SIWZ

Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ - Dokumentacja techniczna

Załączniki od nr 3 do 10 do SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie 500154952-N-2018 o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

Dokumentacja techniczna - załącznik do odpowiedzi na pytania Wykonawców

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie 500164550-N-2018 o zmianie ogłoszenia

Protokół otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500200287-N-2018

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-06-22 14:26:57 | Data modyfikacji: 2018-08-09 11:02:33.
Data wprowadzenia: 2018-06-22 14:26:57
Data modyfikacji: 2018-08-09 11:02:33
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl