> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Zabezpieczenie drogi gminnej nr 1047710 R
Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez
osuwisko czynne w m. Glinik” – Wykonanie
właściwych prac budowlanych – Etap I

Data publikacji ogłoszenia: 21.06.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 577325-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.18.2018.GP

TERMINY:
Składanie ofert: do 06.07.2018 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 06.07.2018 r. o godz. 12:30

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 28 czerwca 2018 r. dokonał zmian w treści SIWZ tj. w pkt. 5.3.2., 5.3.3., 6.1. i 6.3 oraz opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem aktualnej treści SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu 577325-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zmienina w pkt 5.3.2., 5.3.3., 6.1. i 6.3

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 10

Załączniki do SIWZ od nr 11 do nr 13

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie 500149100-N-2018 o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

Dokumentacja geologiczno-inżynierska osuwiska

Protokół z otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500183748-N-2018

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:19:54 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:30:54.
Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:19:54
Data modyfikacji: 2018-06-28 12:30:54
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl