> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych
Gminy Wielopole Skrzyńskie”- Wykonanie
infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej

Data publikacji ogłoszenia: 15.06.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 574286-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.19.2018.DW

TERMINY:
Składanie ofert: do 25.06.2018 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 25.06.2018 r. o godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu 574286-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ - 21.06.2018

Protokół otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500179667-N-2018

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-06-15 14:45:52 | Data modyfikacji: 2018-07-16 13:50:46.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 14:45:52
Data modyfikacji: 2018-07-16 13:50:46
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl